Wosk

Woski służą do zabezpieczenia mebli przed działaniem szkodliwych substancji takich jak woda lub inne agresywne…

Read more...

Lakierobejca

Lakierobejce to produkty skutecznie chroniące meble przed wilgocią oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

Read more...

Lakier kryjący

Lakiery kryjące w przeciwieństwie do lakierobejcy, zupełnie pokrywają powierzchnię drewna, zasłaniając strukturę słojów.

Read more...

Bejca

Bejca to produkt na bazie wody, który wnika głęboko w strukturę drewna przygotowując powierzchnię do…

Read more...

Jesteś tutaj: Start

Blog - produkcja mebli woskowanych

Statyka i kinetyka suszenia drewna, powietrze wilgotne - pomiar.

 TarcicaStatyka suszenia.

 W technologii drewna (mebledrewnianeproducent.pl - blog poświęcony technologii drewna) suszenie jest jedną z najistotniejszych operacji. Głównym czynnikiem determinującym suszenie jest energochłonność procesu. Samo suszenie może zużywać do 70% energii przeznaczonej na proces produkcji. Proces suszenia jest bardzo kłopotliwy, czasochłonny a programy suszarnicze zapewniają dobrą jakość wynikowego materiału. W przypadku bardzo drogiego drewna jak np. mahoń oprócz programów polega się na doświadczeniu suszarników. Z definicji suszenie jest to proces usuwania substancji lotnych z materiału wilgotnego poprzez metodę termiczną. Suszenie zapewnia nam wiele korzyści tj.:

 

1. Zmniejszenie masy materiału,

2. Podwyższenie trwałości podczas przechowywania,

3. Zmniejszenie objętości,

4. Łatwiejszy przesył materiałów sypkich (np. wióry),

5. Polepszenie jakości,

6. Podwyższenie trwałości bakteriologicznej,

7. Zwiększenie odporności mebli drewnianych na pękanie i rozsychanie.Materiały wilgotne w zależności od struktury i budowy wewnętrznej dzielimy na:

 

1. Materiały koloidalne,

2. Materiały kapilarno-porowate,

3. Materiały kapilarno-porowato-koloidalne.

 
Pomiędzy ciałem stałym a cieczą powstają siły oddziaływujące zależnie od rodzaju cieczy. Miarą tej siły jest energia potrzebna do oderwania jednego mola wilgoci od powierzchni ciała stałego. W drewnie występują kapilary które dzielimy na mikro (poniżej 0,1 mm średnicy) i makro (powyżej 0,1mm średnicy). W drewnie nie suszonym występują trzy rodzaje wody: woda konstytucyjna, woda higroskopijna i woda wolna. Woda konstytucyjna jest praktycznie nieusuwalna. Jest ona częścią związków chemicznych występujących w komórkach drewna. Woda wolna jest wodą występująca w świetle komórek, ją najłatwiej usunąć. Woda higroskopijna występuje w błonie komórkowej, nasyca ją. Cząsteczki wody osadzają się w przestrzeniach międzymicelarnych i rozpychają micele (podstawowy łańcuch budujący komórki zbudowany z celulozy). W ten sposób można tłumaczyć pęcznienie drewna pod wpływem wilgoci. Im mniejsza regularność micel tym drewno więcej wchłania wody. To jak drewno wchłania parę wodną z otoczenia tłumaczy się zjawiskiem absorpcji. Na powierzchni drewna tworzy się do pięciu warstw wody molekularnej. Kolejna warstwa wody pojawi się już w mikrokapilarze. Powstaje wtedy zjawisko menisku dolnego. Ciśnienie nasycenia pary wodnej jest niższe niż ciśnienie pary wodnej - powstaje menisk wklęsły. W tym momencie mówimy o wodzie wolnej. Zjawisko kondensacji kapilarnej to zjawisko skraplania się pary wodnej z otoczenia. Zjawisko kondensacji trwa tak długo aż ciśnienie pary nasycenia nad meniskiem będzie równe ciśnieniu pary nasyconej w powietrzu. Przy odpowiednich warunkach atmosferycznych możemy skorzystać z tego zjawiska susząc drewno bez dodatkowego nakładu energetycznego.

 
Ruch wody w drewnie.

Gdy byłem dzieckiem zastanawiałem się jak woda dostaje się na czubek drzewa. Zjawisko to tłumaczy się tzw. potencjałem kapilarnym. Wyróżnione przeze mnie wcześniej mikro i makrokapilary scalone są ze sobą na zasadzie naczyń połączonych. Wraz ze wzrostem drzewa im wyżej tym naczynie jest węższe co zapewnia odpowiednią różnicę słupa cieczy. Wysokość słupa wody w mikrokapilarze jest wyższa niż w makrokapilarze co zapewnia ssanie. Na skutek działania ssącego następuje pobranie wody z większego zbiornika(makrokapilary) do mniejszego(mikrokapilary). Drugą siłą związaną z ruchem wody w drewnie jest różnica ciśnień pary nasyconej nad meniskiem wklęsłym i meniskiem płaskim. Im mniejsza średnica kapilary tym menisk staje się bardziej płaski a ciśnienie robi się coraz mniejsze. Następuje migracja w kierunku zmniejszającego się ciśnienia. Trzecim zjawiskiem migracji jest dyfuzja. Występuje ona gdy średnica makrokapilary jest porównywalna do średnicy molekuły wody.

 
Kinematyka suszenia.

Kinematyka opisuje przebieg procesu suszenia w czasie. Współczynnik przewodzenia ciepła zmieniani się w miarę zmian wilgotności. Para wodna oraz woda są nośnikami energii cieplnej. Podczas suszenia wraz ze spadkiem wilgotności coraz trudniej ogrzać drewno ponieważ nie chce ono pochłaniać już ciepła. Do obliczenia strumienia wilgoci które musimy usunąć z drewna niezbędny nam jest współczynnik przejmowania wilgoci. Przy niskich temperaturach wartość współczynnika obniża się ze spadkiem wilgotności drewna, przy wyższych temperaturach wartość współczynnika wzrasta. Po uzyskaniu maksymalnej wilgotności, z dalszym wzrostem temp. wartość współczynnika maleje. W przedziale wilgotności 15-45%, przy 90oC i prędkości powietrza 10m/s, współczynnik wzrasta 2,5 krotnie przy fi=45%, przy zmianie parametrów na fi=15% oraz temp. 25oC współczynnik wzrasta tylko 1,2 krotnie. Gdy mówimy o wilgotności drewna w drzewnictwie mówimy o wilgotności bezwzględnej.

 

Powietrze wilgotne.

Powietrze wilgotne jest to mieszanina powietrza suchego i wilgoci w niej zawartej w postaci pary, kropel cieczy lub mgły. Ze zmianą masy wilgoci wiąże się parowanie i suszenie.

Wilgotność względna powietrza(f) – jest to stosunek aktualnego ciśnienia pary wodnej do maksymalnego w danej temperaturze. W różnych temperaturach powietrza ta sama wilgotność będzie oznaczać różne zawartości wody w powietrzu. Wraz ze wzrostem temperatury wilgotność powietrza spada.

Tarcica

 

Metody pomiaru wilgotności powietrza:

 

1. Metoda psychrometryczna - wykorzystuje się w niej zależność intensywności parowania od niedosytu wilgoci w powietrzu. Wilgotność powietrza określa się na podstawie różnicy temperatur dwóch termometrów. Jeden z termometrów jest termometrem zwilżonym tzn. jego kocówka jest owinięta tkaniną nasączoną wodą. Woda parując obniża temperaturę termometru zwilżonego. Po odczytaniu różnicy temperatur i przy znanym przepływie powietrza możemy odczytać z tablicy psychrometrycznej wilgotność powietrza. Wysokość pomiaru nie może przekroczyć 500 m n.p.m. a gdy ją przekroczy trzeba wprowadzić poprawkę.

2. Higrometr włosowy - pasmo odtłuszczonych włosów ludzkich (blondynki) przymocowane jest z jednej strony do górnej ramki przyrządu a z drugiej do obciążnika. Zmiana długości włosa pod wpływem wilgotności będzie widziana na tarczy jako zmiana wilgotności względnej powietrza.

3. Higrometr z listkiem celulozowym - przez listek celulozowy przepływa prąd, wraz ze wzrostem wilgotności spada opór listka. Zjawisko to jest rejestrowane jako zmiana wilgotności powietrza

4. Higrometry cyfrowe - wyposażone są w różnego rodzaju detektory, kondensatory, termopary. Układ elektroniczny odpowiada za pomiar. Wynik pojawia się bezpośrednio na wyświetlaczu.

 

Jarosław Gerszyński

Autor: Jarosław Gerszyński

O autorze: Jarosław Gerszyński jest absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ukończył studia na kierunku Technologia drewna. Współpracuje z firmą Made of Wood Group.

Dołącz do Jarosława Gerszyńskiego na Google+

Strona: www.zrobionezdrewna.pl

Źródła popularności mebli woskowanych

Meble woskowane - Made of Wood GroupProducenci mebli drewnianych prześcigają się w oryginalnych pomysłach, których celem jest pozyskanie kolejnych klientów. Ich wysiłki nie zawsze przynoszą oczekiwane rezultaty, szereg proponowanych rozwiązań można jednak określić mianem strzału w dziesiątkę. Na liście propozycji, które sprawiają, że systematycznie rośnie zainteresowanie meblami drewnianymi znajduje się sprzedaż mebli woskowanych. Ich popularność rośnie niemal z miesiąca na miesiąc, warto więc dokonać przeglądu charakterystycznych dla nich zalet.

Sama idea woskowania mebli nie należy do nowych rozwiązań technologicznych. Jest znana w przemyśle meblarskim od wielu lat. Potencjalni klienci do niedawna obawiali się inwestowania w meble drewniane ze względu na ich wysoką cenę oraz konieczność regularnej konserwacji. W przypadku mebli drewnianych istniało przekonanie, że utrzymanie ich w idealnym stanie wymaga wielu godzin pracy. Woskowanie mebli zostało wprowadzone przede wszystkim po to, aby ułatwić ich pielęgnację przyszłym właścicielom. Szybko zorientowano się, że wosk nie pozostaje również bez wpływu na sposób postrzegania powierzchni drewnianych, uszlachetniając jej wygląd.

Osoby, które wybierają drewniane meble woskowane przytaczają szereg argumentów uzasadniających taką decyzję, w pierwszej kolejności zwracają uwagę na to, że meble woskowane posiadają zdecydowanie lepsze właściwości antystatyczne niż inne rodzaje mebli drewnianych. Jest to szczególnie ważne wówczas, gdy przedmiotem naszego zainteresowania stają się meble utrzymane w ciemniejszej kolorystyce, ich posiadanie wiąże się bowiem z koniecznością nieustannej walki z kurzem. Ten ostatni nie tylko osiada na nich błyskawicznie, ale jest dobrze widoczny i utrzymanie mebli w idealnym stanie staje się zadaniem wymagającym ogromnego zaangażowania. Meble woskowane sprawiają, że problem ten jest zdecydowanie mniejszy a meble tego rodzaju cieszą się dużą popularnością wśród alergików.

Inną zaletą mebli woskowanych jest ich jedwabiście gładka powierzchnia oraz przyjemna woń naturalnego drewna unosząca się jeszcze wiele miesięcy po dokonaniu zakupu. Szereg klientów decydujących się na zakup mebli drewnianych, wybiera je właśnie ze względu na ekologię. Meble woskowane oddają to, co najpiękniejsze w meblach wykonanych z litego drewna. Osoby, które po nie sięgają mogą cieszyć się naturalnym rysunkiem słojów i oryginalnym kolorem tego materiału.

Meblami woskowanymi warto zainteresować się wówczas, gdy będą długo użytkowane. Meble drewniane zazwyczaj najszybciej tracą swoje właściwości, a koszt ich nabycia jest na tyle duży, że szybka wymiana nie wchodzi w grę. Woskowanie sprawia, że można ocalić je przed dewastacją, poprzez łatwość naprawy uszkodzonej warstwy wosku. Warto mieć jednak na uwadze to, że samo korzystanie z mebli woskowanych również wymaga pewnej staranności. Na pierwszy plan wysuwa się tu zasada mówiąca o tym, aby nie umieszczać na nich nie tylko przedmiotów mokrych, ale także bardzo gorących. Zalecenie to jest w pełni uzasadnione, ten sposób postępowania może uszkodzić zewnętrzną warstwę wosku poprzez jej rozpuszczenie. Poważne ryzyko związane jest również z możliwością pojawienia się wyjątkowo nieestetycznych i rzucających się w oczy odbarwień.
 

Meble woskowane to wyjątkowo ciekawa propozycja skierowana przede wszystkim do osób, które chcą cieszyć się pięknem drewna nawet wówczas, gdy nie mają czasu na ich profesjonalną pielęgnację. Warto zainteresować się nimi także wtedy, gdy ma być to nasze pierwsze spotkanie z meblami drewnianymi.

Gorąco polecam wyjątkowe i bardzo popularne meble woskowane Hacienda:
http://www.zrobionezdrewna.pl/kolekcja-hacienda

 

Mateusz Surmiak

O autorze: Mateusz Surmiak - z wykształcenia matematyk, z zamiłowania technolog drewna. Zarządza produkcją i logistyką przedsiębiorstwa Made of Wood Group. Z matematyczną dokładnością koordynuje i nadzoruje realizację zadań produkcyjnych oraz przebieg procesu technologicznego. Wieloletnie doświadczenie w pracy z drewnem, niemal na każdym szczeblu produkcji, pozwala zaoferować klientom produkty najwyższej jakości. Prywatnie zapalony piłkarz ligi amatorskiej.

Dołącz do Mateusza Surmiaka na Google+

Strona: www.zrobionezdrewna.pl

Informacje podstawowe dotyczące klejenia drewna

Stolarstwo
Klejenie drewna jest pojęciem bardzo szerokim. W meblarstwie powoli rezygnuje się ze stosowania klejów na rzecz połączeń śrubowych. Skręcanie mebli jest o tyle wygodniejsze, że nie jest dokonywane na stałe a meble można w razie potrzeby na powrót rozmontować. Nie mniej jednak do niedawna powszechną praktyką było klejenie mebli drewnianych a w tym artykule postaram się przybliżyć rodzaje klejów i proces formowania się spoiny klejowej.

Podstawowe pojęcia

Połączenie klejowe jest to połączenie dwóch lub więcej elementów za pomocą spoiny klejowej (skleiny).

Spoina klejowa jest to warstwa utwardzonej masy klejowej zawarta pomiędzy powierzchniami sklejanych elementów łącząc je na stałe. Rozłączenie wymaga zniszczenia spoiny lub uszkodzenia elementów.

Grubość spoiny jest to przeciętna grubość utwardzonej masy klejowej zawartej pomiędzy sklejanymi powierzchniami elementów. Wyróżniamy spoiny cienkie do 0,1mm i grube powyżej 0,1mm.

Klej jest to wyrób składający się z substancji wiążącej i substancji dodatkowej (polimery).

Klejenie na zimno jest to proces utwardzania odbywający się w temperaturze pokojowej czyli około 20 oC.

Klejenie na ciepło jest to proces utwardzania odbywający się w temperaturze 20 - 80oC .

Klejenie na gorąco jest to proces utwardzania kleju w temperaturze powyżej 80oC.

 


Metody zdobienia drewna przy użyciu klejów

 

Inkrustacja- drewno zdobione jest poprzez łączenie z różnymi materiałami np. metal, perła, kamień.

Intarsja – drewno zdobione jest drewnem. Wykorzystane są listewki, wkładki lub całe elementy.

Dekupaż – drewno zdobione jest poprzez naklejanie ozdobnego papieru (najczęściej jest to papier ryżowy).

Aplikacja - naklejanie ozdobnych elementów wyciętych z tkanin lub skóry.


W przemyśle stosuje się kleje naturalne (kostne, skórne, mlekowe) oraz syntetyczne. Kleje naturalne przez długi czas nie były stosowane lecz od niedawna wrócono do nich ze względu na ekologiczne aspekty. Kleje syntetyczne dzielimy na polikondensacyjne, polimeryzacyjne i poliaddycyjne. Podział ze względu na właściwości reologiczne klejów: elastomery i plastomery.

Podstawowym warunkiem jaki musi spełnić klej aby mogło nastąpić połączenie jest wystąpienie procesu sieciowania, w wyniku którego utworzy się polimer. Klej w postaci handlowej zbudowany jest z merów (małe części polimeru). Podczas procesu utwardzania mery łączą się w oligomery a następnie w polimery.


Podstawowy podział klejów syntetycznych

 1. Kleje polikondensacyjne:

 

 • PF - klej fenolowo-formaldehydowy
 • UF - klej mocznikowo-formaldehydowy
 • RF - klej rezorcynowo-formaldehydowy
 • MF - klej melaminowo-formaldehydowy

 

 1. Kleje polimeryzacyjne:

 

 • HM - klej topliwy na gorąco
 • PVAC - klej octanowinylowy popularny Vicol
 • SBS - klej butadienowo-styrenowy
 • PCR - klej polichloroprenowy

 

 1. Kleje poliaddycyjne:

 

 • PUR - klej poliurenatnowy
 • E - klej epoksydowy

 

Reakcja polikondensacji

Polikondensacja - jest to proces rozbudowy łańcucha wraz z odczepieniem się produktu ubocznego. Przykład reakcji ilustruje proces produkcji żywicy fenolowo-formaldehydowej z wykorzystaniem formaliny (36% lub 39% roztwór wodny formaldehydu). W tej reakcji biorą udział tylko grupy metylenowe. Produktem ubocznym jest woda i aldehyd mrówkowy (CH2O).
Polikondensacja

 

Reakcja polimeryzacji

Produktem tej reakcji jest polimer bez uzyskania produktu ubocznego. Wymagane są układy co najmniej dwufunkcyjne, w przeciwnym wypadku nie dojdzie do reakcji.

C2H5OH - reakcja nie zajdzie ponieważ nie mamy dostępu z dwóch stron do grupy reakcyjnej, jest tylko jedna, która może zakończyć łańcuch (etanol).

HOH2(CH2)2CH2OH - w tym wypadku mamy do dyspozycji 2 grupy reaktywne które mogą posłużyć do budowy polimeru (glikol).

HOH2CCHOHCH2OH - w tym przypadku mamy do dyspozycji 3 grupy funkcyjne mogące posłużyć do budowy polimeru (gliceryna).

 

 Reakcja poliaddycji

Jest to proces powstawania polimeru w wyniku przeniesienia grupy OH. Reakcja zachodzi bez wytworzenia produktu ubocznego.

 

Struktura polimerów:

 - łańcuchowe - słabe właściwości mechaniczne i wytrzymałościowe,
- rozgałęzione,
- usieciowane .

 

Kopolimery blokowe - mają strukturę łańcuchową a ich makrocząsteczka składa się z oddzielnych odcinków (bloków) zbudowanych wyłącznie z monomeru A bądź też wyłącznie z monomeru B.

 

-A-A-A-A-A-B-B-B-A-A-A-A-B-B-

 

Kopolimery szczeblowe - mają strukturę rozgałęzioną przy czym ich łańcuch głównie zbudowany jest z ugrupowań monomerów A, łańcuchy boczne składają się zaś z monomeru B lub odwrotnie.

 

-A-A-A-A-A-A-A-A-A

 B B B

 B B B

 B B B

 B

 

Powstały klej na bazie polipropylenu i polietylenu to tak zwane APAO. Charakteryzuje się budową ataktyczną. Występuje często w postaci klejów topliwych.

Wyróżnia się podział klejów do miękkiego drewna (większa lepkość i spoina bardziej elastyczna) oraz kleje do drewna twardego (wyższa wytrzymałość spoiny).

 

Parametry i czynniki, na które warto zwrócić uwagę przy dobieraniu kleju:

 1. Rodzaj drewna

 2. Wilgotność drewna

 3. Przeznaczenie

 4. Wodoodporność

 5. Zawartość suchej substancji

 6. Lepkość

 7. Czas otwarty

 8. Czas żelowania

 

Jarosław Gerszyński

Autor: Jarosław Gerszyński

O autorze: Jarosław Gerszyński jest absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ukończył studia na kierunku Technologia drewna. Współpracuje z firmą Made of Wood Group.

Dołącz do Jarosława Gerszyńskiego na Google+

Strona: www.zrobionezdrewna.pl

Meble woskowane

brzozaMeble drewniane mogą być zabezpieczone dwiema technikami. Lakierowanie półmatowymi lakierami było i jest wciąż bardzo popularną metodą wykańczania mebli, ze względu na trwałość powłoki ochronnej oraz szybkość i łatwość wdrożenia tej technologii.  Obecnie coraz większą popularność zyskują woski i technika woskowania mebli. Naturalny wosk na bazie pszczelego miodu jest produktem w 100% ekologicznym. Meble tak przygotowane i wykończone charakteryzują się pięknym wyglądem, widoczną strukturą drewna (słoje i faktura drewna jest dobrze widoczna w przeciwieństwie do lakierów) oraz są przyjazne dla alergików. Niestety minusem tej metody jest niższa odporność na uszkodzenia mechaniczne, wosk może również z czasem ścierać się z drewna. Jest jednak bardzo proste rozwiązanie tego problemu, meble woskowane można bowiem w każdym momencie zawoskować ponownie, przywracając im pierwotny wygląd.

Jedną z ciekawszych propozycji, jeśli chodzi o meble woskowane, jest kolekcja Hacienda. Meble można obejrzeć na stronie producenta: http://www.zrobionezdrewna.pl/kolekcja-hacienda

Zapraszamy do zapoznania się z paletą barw wosków i lakierów, dostępną na naszej stronie: http://www.zrobionezdrewna.pl/informacje/wzornik-kolorow

TAGI:
szafy woskowane, komody woskowane, meble woskowane, meble Hacienda

Mateusz Surmiak

O autorze: Mateusz Surmiak - z wykształcenia matematyk, z zamiłowania technolog drewna. Zarządza produkcją i logistyką przedsiębiorstwa Made of Wood Group. Z matematyczną dokładnością koordynuje i nadzoruje realizację zadań produkcyjnych oraz przebieg procesu technologicznego. Wieloletnie doświadczenie w pracy z drewnem, niemal na każdym szczeblu produkcji, pozwala zaoferować klientom produkty najwyższej jakości. Prywatnie zapalony piłkarz ligi amatorskiej.

Dołącz do Mateusza Surmiaka na Google+

Strona: www.zrobionezdrewna.pl

Praca drewna

 

produkcja mebliŚwieżo ścięte drzewo ma o wiele większą wagę w porównaniu z sezonowaną i odpowiednio składowaną tarcicą. Jest to spowodowane wodą, która jest zawarta w drewnie. Dopiero leżakowane i suszone drewno nadaje się do produkcji mebli. W przeciwnym wypadku meble sosnowe, uległyby deformacjom i rozeschnięciu.

Substancje odżywcze transportowane są wewnątrz pnia drewna, szczególnie dużo wody znajduje się w bielu. Stąd też świeżo ścięte drzewo jest o wiele cięższe. Drewno może pobierać i oddawać wodę. Woda wypełnia przestrzenie wewnętrzne komórek. Nasycenie włókien drewna ma miejsce wtedy gdy komórki i ściany komórkowe zmagazynowały maksymalną możliwą ilość wody. Dla europejskich drzew przeciętna wilgotność wynosi 28%. Gdy wilgotność powietrza jest większa niż wilgotność drewna, drewno pobiera aż do osiągnięcia równowagi, wilgoć z powietrza. Proces ten nazywa się pęcznieniem. Drewno twarde i ciężkie np. drewno brzozowe, drewno bukowe lub dębowe kurczy się bardziej niż drewno lekkie i miękkie takie jak drewno sosnowe.

Drewno stale pracuje dostosowując swoja objętość do warunków otoczenia. Termin ten nazywamy pracą drewna. Dlatego ważne jest aby konstrukcja mebli (szafy sosnowe, komody, łóżka, biurka, witryny i regały) uwzględniała te wahania i nie dopuszczała do sytuacji w której nagle zostaną odsłonięte części surowe (nie malowane) w skutek zeschnięcia się drewna.

Wilgotność drewna zawsze dąży do równowagi z otoczeniem. Dlatego bardzo ważne jest aby meble były produkowane z drewna wysuszonego do odpowiedniej wilgotności. Zbyt suche drewno może pękać lub się rozszerzać absorbując wilgoć z otoczenia, natomiast drewno zbyt wilgotne spowoduje późniejsze rozsychanie się mebli.

Inne przydatne informacje dotyczące suszenia drewna można znaleźć na blogu http://www.mebledrewnianeproducent.pl/.


TAGI:
tarcica, drewno, ścinka meble drewniane, meble sosnowe, szafy sosnowe, komody sosnowe, łóżka sosnowe, meble z litego drewna

 

Mateusz Surmiak

O autorze: Mateusz Surmiak - z wykształcenia matematyk, z zamiłowania technolog drewna. Zarządza produkcją i logistyką przedsiębiorstwa Made of Wood Group. Z matematyczną dokładnością koordynuje i nadzoruje realizację zadań produkcyjnych oraz przebieg procesu technologicznego. Wieloletnie doświadczenie w pracy z drewnem, niemal na każdym szczeblu produkcji, pozwala zaoferować klientom produkty najwyższej jakości. Prywatnie zapalony piłkarz ligi amatorskiej.

Dołącz do Mateusza Surmiaka na Google+

Strona: www.zrobionezdrewna.pl

Lakierowanie i woskowanie mebli

Meble sosnowe - kolekcja TorinoMeble drewniane mogą być lakierowane lakierobejcą lub też woskowane naturalnymi olejowoskami na bazie pszczelego miodu.

 
Rodzaje lakierów.

Lakiery do drewna dzielimy ze względu na sposób utwardzania powierzchni. Lakiery utwardzane fizycznie składają się z substancji błonotwórczych, które są spoiwem oraz rozpuszczalników. Lakier zostaje utwardzony poprzez wyparowanie rozpuszczalników a element spoinowy tworzy warstwę dokładnie przylegającą do powierzchni.

Ten rodzaj lakierów niestety ma niską odporność na środki chemiczne. Rozpuszczalnik może bez trudu rozpuścić taką powierzchnię. Pozytywnym aspektem jest jednak łatwość naprawy takiej powierzchni. Uszkodzoną powierzchnię można bez trudu odświeżyć i odnowić. Dzięki temu meble stają się bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne.

Lakiery chemoutwardzalne łączą się trwale z malowaną powierzchnią czyniąc ją odporną na różnego rodzaju związki chemiczne w tym rozpuszczalniki. Wszystkie elementy mebli stają się odporne na zarysowania. Minusem takiego rozwiązania jest koszt produkcji tego typu mebli. Lakierowanie musi się odbywać w określonych warunkach. Rozpuszczalniki chemiczne są szkodliwe dla zdrowia podczas malowania i muszą zostać spełnione wszystkie warunki bezpieczeństwa dla pracowników. Ten rodzaj lakieru jest również znacznie droższy niż lakiery utwardzane fizycznie. Wszystko to podnosi końcowy koszt mebli lakierowanych.

 
Wybór odpowiedniego lakieru.

Lakier nitrocelulozowy ma strukturę podobną do igiełek. Tworzy gęstą i twardą warstwę. Lakiery akrylowe tworzą powierzchnie o konsystencji gumy. Ponieważ powietrze może być związane pomiędzy drewnem a lakierem nie jest widoczna struktura i słoje drewna na meblach. Ze względu na fakt, że lakier nitro posiada małe cząsteczki, wnika on głęboko w strukturę drewna a tym samym uwidacznia naturalny charakter drewna sosnowego.

Lakiery nitro są jednak powoli wycofywane z rynku, ze względu na ich szkodliwość przy późniejszym użytkowaniu mebli. Ulatniające się rozpuszczalniki mogą szkodzić zdrowiu człowieka. Ten problem nie występuje przy lakierach akrylowych, które są szkodliwe tylko podczas samego procesu malowania. Meble lakierowane akrylem spełniają wymogi dla produktów przyjaznych środowisku.

 
Woskowanie mebli.

Wosk, który najpierw należy rozpuścić w rozpuszczalniku, nanosi się na powierzchnię mebli za pomocą miękkiej szmatki lub gumy piankowej. W większości przypadków pierwszym etapem, przed woskowaniem mebli jest gruntowanie drewna pokostem lub innym produktem przeznaczonym do tego celu. Wosk wciera się starannie, aby nie pozostawić odsłoniętych fragmentów drewna. Wnikanie wosku w strukturę drewna trwa około 24 godzin, po tym czasie można wypolerować meble nadając im ostatecznego wyglądu i dodatkowo wzmacniając powierzchnię ochronną. Polerowanie wytwarza w wosku strukturę łuskową, która jest bardzo trwała.

Zapraszam na mój drugi blog, również poświęcony technologii produkcji mebli drewnianych: www.sosnowemeble24.pl.

TAGI:
meble sosnowe, meble drewniane, szafy sosnowe, komody sosnowe, łóżka sosnowe, lakierowanie mebli, woskowanie mebli


Mateusz Surmiak

O autorze: Mateusz Surmiak - z wykształcenia matematyk, z zamiłowania technolog drewna. Zarządza produkcją i logistyką przedsiębiorstwa Made of Wood Group. Z matematyczną dokładnością koordynuje i nadzoruje realizację zadań produkcyjnych oraz przebieg procesu technologicznego. Wieloletnie doświadczenie w pracy z drewnem, niemal na każdym szczeblu produkcji, pozwala zaoferować klientom produkty najwyższej jakości. Prywatnie zapalony piłkarz ligi amatorskiej.

Dołącz do Mateusza Surmiaka na Google+

Strona: www.zrobionezdrewna.pl

Więcej artykułów…

 1. Made of Wood Group

Meble drewniane - produkcja mebli z litego drewna

Produkcja mebli, od momentu ścięcia drzewa do uzyskania końcowego produktu to proces bardzo czasochłonny i skomplikowany. Meble wytwarzane w naszej firmie to produkty najwyższej jakości. Staranna i dokładna obróbka, drewno pierwszej klasy jakościowej oraz wykwalifikowana kadra pracowników to źródło sukcesów naszych mebli. serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.